برگزاری نماز وحدت در دبیرستان  شهید اشرفی اصفهانی با حضور مسئولین محترم شهرستان دالاهو و امام جمعه محترم شهرستان