فعالیت های عقیدتی فرهنگی حاج آقا جلیلیان در اردوی راهیان نور جنوب