به گزارش صالحین ناحیه دالاهو نشست سیاسی پایگاه در محل حوزه امام حسن علیه السلام برگزارگردید.