به گزارش صالحین ناحیه دالاهواز مسئول بازرسی حوزه مقاومت بسیج امام حسن علیه السلام توسط مسئولان ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دالاهو تقدیروتشکربعمل امد