به گزارش صالحین ناحیه دالاهو تور ایست وبازرسی نمادین به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارکه فجر توسط بسیجان وکادرحوزه مقاومت امام حسن(ع) انجام گردفت