به گزارش صالحین ناحیه دالاهو  یادواره شهداء پایگاهی توسط حوزه بسیج امام حسن(ع)ناحیه دالاهودر پایگاه شهدای خسروآباد با حضور بسیجیان روستای خسرو آباد  برگزارگردید/.