نمی‏دانید؛
واقعاً نمى‏دانید چه لذتى دارد وقتى سیاهى چادرم،
دل مردهایى كه چشمشان به دنبال خوش‏رنگ‏ترین زن‏هاست را مى‏زند.
نمى‏دانید چقدر لذت‏بخش است وقتى وارد مغازه ‏اى می ‏شوم و می ‏پرسم:
آقا! اینا قیمتش چنده؟
و فروشنده جوابم را نمىیدهد؛
دوباره مى‏پرسم: آقا! اینا چنده؟ فروشنده كه محو موهاى مش‏ كرده زن دیگرى است و حالش دگرگون است، من را اصلاً نمى‏بیند.
باز هم سؤالم بی جواب می‏ماند و من، خوشحال، از مغازه بیرون مى‏آیم.
نمى‏دانید؛
واقعاً نمى‏دانید چه لذتى دارد وقتى مردهایى كه به خیابان مى‏آیند تا لذت ببرند، ذره‏ اى به تو محل نمى‏گذارند.
نمى‏دانید؛
واقعاً نمى‏دانید چه لذتى دارد وقتى شاد و سرخوش، در خیابان قدم مى‏زنید؛ در حالى كه دغدغه این را ندارید كه شاید گوشه‏اى از زیبایى‏هاتان، پاك شده باشد و مجبور نیستید خود را با دلهره، به نزدیك‏ترین محل امن برسانید تا هر چه زودتر، زیبایى خود را كنترل كنید؛زیبایى از دست رفته‏تان را به صورتتان باز گردانید و خود را جبران كنید.
نمى‏دانید؛
واقعاً نمى‏دانید چه لذتى دارد وقتى در خیابان و دانشگاه و… راه مى‏روید و صد قافله دل كثیف، همره شما نیست.
نمى‏دانید؛
واقعاً نمى‏دانید چه لذتى دارد وقتى جولانگاه نظرهاى ناپاك و افكار پلید مردان شهرتان نیستید.
نمى‏دانید؛
واقعاً نمى‏دانید چه لذتى دارد وقتى كرم قلاب ماهى‏گیرى شیطان براى به دام انداختن مردان شهر نیستید.
نمى‏دانید؛
واقعاً نمى‏دانید چه لذتى دارد وقتى مى‏بینى كه مى‏توانى اطاعت خدایت را بكنى؛ نه هوایت را.
نمى‏دانید؛
واقعاً نمى‏دانید چه لذتى دارد وقتى در خیابان راه مى‏روید؛ در حالى كه یك عروسك متحرك نیستید؛ یك انسان رهگذرید.
نمى‏دانید؛
واقعاً نمى‏دانید چه لذتى دارد این حجاب!

#چادر  یعنی …❤️

حـاضر نیـستم با تمـام دنـیایم عـوضـش کـنم…

🌸حجـابـم مـال مـن اسـت

🌸حـق مـن اسـت

🌸چـه در گرمـاهـای آتـش گـونـه

🌸و چـه در سـرمـاهـای سـوزنـاک…

👗نـه بـه مانتـوهـای تنـگ و کـوتـاه دل میبـندم….

👠نـه بـه پـاشـنه هـای بلنـد…

🍃مـیـپـوشم سیـاه سـاده ی سنـگین خـودم را…

تا امـام زمـانم هـرگـاه که مـرا در خـیابـان میـنگرد به جـای درد گرفـتن قلبـش…

لـبخـندی بـیاید روی لبـش…

یا صاحـب الـزمـان…

آقـای بـی هـمتای مـن…

یک نگـاه تـو…

مـی ارزد بـه صـد نـگاه دیگران…

من و چـ♥️ـادرم از تـه دل مـیگویـیم….

لبـیک یا صاحب الزمان (عج)