حضور بسیجیان حوزه مقاومت بسیج امام حسن علیه السلام در مراسم یوم الله ۲۲بهمن1397