به گزارش صالحین ناحیه دالاهو نشست سیاسی پایگاهی، پایگاه شهید علیمرادی روستای ریسانی حوزه مقاومت بسیج امام حسن علیه السلام با حضور مسئول محترم دفترنمایندگی ولی فقیه در ناحیه دالاهو برگزارگردید.