به گزارش صالحین ناحیه دالاهو نشست سیاسی پایگاهی، در پایگاه شهید مرادیان روستای آسیاب تنوره با حضور مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه ناحیه دالاهو برگزارگردید.