به گزارش صالحین ناحیه دالاهو بسیجیان حوزه مقاومت بسیج امام حسن علیه السلام در کلاس توجیهی و آموزش ضابطین قضایی گشت های محله محور شرکت کردند.