اجرای گروه سرود دانش آموزی دبیرستان هاجر در جشن بزرگ میلاد کوثر