به گزارش صالحین ناحیه دالاهو  مسئولان شهرستان دالاهو، فرمانده سپاه ناحیه دالاهو و فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسن علیه به مناسبت روز درختکاری در ارتفاعات بیوه نیج روستای ده کهنه چندین نهال کاشتند.