به گزارش صالحین ناحیه دالاهو اردوی حلقات ویژه  ناحیه دالاهو در گهواره باحضور فرماندهی ومسئولین تعلیم تربیت ونمایندگی ولی فقیه برگزارگردید./تصویری