اجرای مراسم نواختن زنگ شهید در مدرسه شهید مطهری کرند غرب با حضور مسئولین محترم بمناسبت گرامیداشت ۲۲ اسفندماه (روز شهید)