به گزارش صالحین ناحیه دالاهو

دانش آموز گهواره ای با قلب بزرگش در کمک رسانی به سیل زدگان کشور سهیم شد .

نازیلا حسنی تنها دانش آموز دبستان شهید حججی روستای ویله از توابع بخش گهواره، جایزه هایی که در طول سال تحصیلی از معلم خود گرفته بود را به سیل زدگان اهدا کرد .