به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=١٣٩٥) به 170.9 رسید که نسبت به ماه قبل 4 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با 7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 3 درصد افزایش می­‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٥١.٤ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (63.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (43.2 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 12 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط  8.2 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد 30.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٣٦.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (25.4 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در فروردین ماه 11.1 درصد است که نسبت به ماه قبل 1 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.