به گزارش صالحین ناحیه دالاهوبسیجیان حوزه های مقاومت بسیج شهرستان دالاهودرمراسم گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین بازی دراز و آیین افتتاحیه راهیان نور سال98 که با رمز مبارک یازهرا(س)آغاز گردیدشرکت کردند وعاشقان شهادت وولایت بار دیگر با آرمان های شهدا وامام شهداتجدیدبیعت کردند.