به گزارش صالحین ناحیه دالاهو دکتر «مرتضی شکربیگی» به همراه دخترش پزشک اورژانس «سعیده شکربیگی» که عصر روز جمعه برای گردش به منطقه تفریحی شالان در منطقه ریجاب رفته بودند در رودخانه الوند غرق شدند.

صبح امروز جسد دکترمرتضی شکربیگی پیداشدوجستجو برای یافتن جسد دخترش همچنان ادامه دارد.

دراین راستا سرهنگ اکبری فرمانده  سپاه شهرستان دالاهو به همراه فرمانده گردان خیبر درمنطقه حضوریافتند.

مردم بومی ریجاب ,نیروهای امدادی,بسیج وسپاه وسایرارگان های دولتی شهرستان دالاهو دراین منطقه حضوردارند ودرتلاش برای یافتن جسد دکترسعیده شکربیگی هستند.