حضور بسیجیان و پرسنل حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول«ص» شهر ریجاب در مراسم گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین بازی دراز و آیین افتتاحیه راهیان نور سال98