به گزاش صالحین ناحیه دالاهو بمناسبت ماه مبارک رمضان مانور تذکر لسانی در مسجد جامع شهراسلام آبادغرب وبا حضور مسئولین شهرستان و آحاد مردم این شهرستان برگزارگردید وبرای ضابطین بسیج توسط دادستان محترم شهرستان توجیه قضایی صورت گرفت وسپس باحضوردرسطح شهربه صورت عملی تذکرلسانی صورت گرفت.