به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بیستون-  نیروگاه بیستون با همکاری شرکت فراب آب دمی جهت راه اندازی نیروگاه دالاهو واقع در اسلام آباد غرب را تامین می کند. در این فرایند بالغ بر 600 هزار لیتر آب دمی به آن نیروگاه ارسال خواهد شد.
در حال حاضر بارگیری آب در واحد شیمی در حال انجام است