✅ از نگرانیهای جدی امام خمینی، قرار گرفتن مسئولیتهای_مهم کشور به دست لیبرالها بود که وقتی در اوائل سال 68 منتظری را از قائم مقامی رهبری عزل کرد، خطاب به این فرد #ساده_لوح و فریب خورده منافقین مرقوم داشتند:

👈 «از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آنها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده‌اید.»

برخی مسئولین دردولت  چندین بار از اسلام_رحمانی، اسلام معتدل و اسلام اعتدال سخن گفتند، که با واکنش به موقع رهبر معظم انقلاب روبرو گردید و لذا امام خامنه ای در 20 تیر 94 به افشاء چهره به ظاهر_قشنگ_اسلام_رحمانی که برگرفته ازاسلام_آمریکائی است پرداخته و فرمودند:
«گاهی یک شعارهایی داده می‌شود، شعارهای به‌ظاهر اسلامی که #باطناً اسلامی نیست، ازجمله چیزهایی که اخیراً رایج شده و انسان می‌شنود از نوشته‌ها و در گفته‌ها، «اسلام رحمانی» است، خب کلمه قشنگی است، هم اسلامش قشنگ است، هم رحمانی‌اش قشنگ است؛ اما یعنی چه؟!… همینطور پرتاب کردن یک کلمه بدون عمق‌یابی، کاری است #غلط و احیاناً گمراه‌کننده،… اسلام رحمانی یک کلیدواژه‌ای است برای معارف نشئت‌گرفته‌ی از #لیبرالیسم.»

🎯 امام خمینی در 3 تیرماه 67 در اوج مظلومیت فرزندانش در جبهه های نبرد، در تذکری جدی به ملت ایران و بخصوص دست اندرکاران نظام اسلامی فرمودند: «اگر دیر بجنبیم #اسلام_آمریکایی از جلسات سیاسیون #ظاهرالصلاح وابسته به آمریکا و نیز از همین حوزه‌ها و دانشگاهها چنان زیبا برای جهان پابرهنگان تشنه عدالت ترسیم می‌گردد که همگی محکوم به فنا هستیم.»

♦️ رهبر معظم انقلاب در بیست و هفتمین سالگرد امام خمینی در تبیین معیارهای اصلی #انقلابیگری به پنج شاخص عمده اشاره کرده و فرمودند:

1⃣”پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقلاب اسلامی”،

2⃣”هدف گیری مستمر آرمانها و همت بلند برای رسیدن به آنها”،

3⃣”پایبندی به استقلال همه جانبه کشور”،

4⃣”حساسیت در برابر دشمن و تبعیت نکردن از او”

5⃣ “تقوای دینی و سیاسی”

🔻امروز وقتی با بصیرت_انقلابی به صحنه کشور نگاه می کنیم، خطر جدی #لیبرالها را احساس می کنیم، که ماهرانه به ارزشهای_انقلاب می تازد، آرمانهای انقلاب اسلامی را برنمی تابد، استقلال کشور را با خوشبینی به کدخدا(آمریکا) به حراج می گذارد، نسبت به طرح جهاد_کبیر که عدم اطاعت از دشمنان است، جسارت می ورزد و تقوی دینی و سیاسی را در دیپلماسی خارجی رعایت نکرده و ولنگاری_فرهنگی و تضعیف بنیانهای انقلاب اسلامی را در مذاکره با آمریکا و کشورهای غربی در دستور کاری خود قرار داده است

🔻پس؛ باید قدرشناس امام خامنه ای بود که با اقتدار انقلابی در مقابل اسلامهای_وارداتی ایستاده و در راستای ترویج اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم مجاهده خستگی ناپذیر دارند و لذا عمارهای_انقلاب خطر_اسلام_رحمانی را جدی بگیرند و خود را برای یک مبارزه بی امان با اسلام رحمانی(لیبرالیسم) آماده نگه دارند، زیرا نوک حمله لیبرالها به بنیانهای اصلی انقلاب اسلامی یعنی آرمانها و ارزشها استdownload