یک فعال دانشجویی با بیان اینکه بیانات رهبری برای تشکل‌های دانشجویی راهبردی است، گفت: این دیدار یک روز بیادماندنی برای تشکل‌های دانشجویی است و دانشجویان می‌توانند دیدگاه‌های خود را به صورت مستقیم خدمت رهبر معظم انقلاب بیان کنند.

محمدرضا گلرومفرد دبیر سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل که سال گذشته به نمایندگی از این اتحادیه در محضر رهبر معظم انقلاب به سخنرانی پرداخت در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره فضای دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری گفت: این دیدار برای تشکل‌های دانشجویی به ویژه تشکل‌های انقلابی یک دیدار راهبردی است.

وی ادامه داد: تشکل‌های انقلابی در این دیدار می‌آیند و دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها و مواضع خودشان را از شرایط کشور در محضر رهبر معظم انقلاب بیان می‌کنند و بعضا نظر رهبر انقلاب را می‌خواهند، حتی در برخی موارد نهادهای زیر مجموعه رهبری هم انتقاداتی می‌شود و معظم‌له هم پاسخ می‌دهند.

گلرومفرد با بیان اینکه بیانات رهبر انقلاب برای تشکل‌های دانشجویی راهبردی است، ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود گفت این دیدار یک نوع لیلةالقدر برای تشکل‌های دانشجویی به حساب می‌آید و دانشجویان می‌توانند دیدگاه‌های خود را به صورت مستقیم خدمت رهبر معظم انقلاب بیان کنند.

دبیر سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌ البته برخی تشکل‌های نزدیک به جریان اصلاحات هم هستند که در این دیدار سعی دارند شانتاژ خبری کنند، به صورت مثال می‌بینیم یک دانشجو در مقابل شخص اول کشور که همان رهبر معظم انقلاب است صحبت می‌کند و به نبود آزادی انتقاد دارد. بعد هم سریعا می‌بینیم که رسانه‌های ضدانقلاب سخنان این دانشجو را به سرعت منتشر می‌کنند.

این فعال دانشجویی گفت: به نظر من این رفتار یک نوع بی‌سلیقگی و بی‌جنبگی فرد یا تشکل است که از این تریبون برای عقده‌گشایی سیاسی استفاده می‌کند و به جای این‌که مشکلات اساسی کشور و مردم را مطرح کند، به بیان مسائل حاشیه‌ای می‌پردازد.

وی درباره تفاوت این دیدار با سایر دیدارهای رهبر انقلاب تأکید کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این دیدار بسیار متفاوت‌تر و صمیمی‌تر است. مقام معظم رهبری هم فضای دانشجویی را به خوبی می‌شناسند و همواره جزو مسئولانی بودند که از ابتدا بیشترین دیدارها را با دانشجویان داشته‌اند.

گلرومفرد اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما چون با سایر مسئولان نیز نشست‌های متعددی داریم، به خوبی متوجه می‌شویم فهم رهبر انقلاب از مطالبات دانشجویی، روحیه دانشجویان و فعالیت تشکل‌های دانشجویی بسیار بالاتر از سایر مسئولان است.