غبار روبی مزار شهدا به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزاد سازی خرمشهر توسط حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول«ص» و پایگاه شهید کاوه در شهر ریجاب برگزار شد.
#حوزه_مقاومت_حضرت_رسول«ص»
شهر ریجاب
#خبرگزاری_دالاهو