به گزارش صالحین ناحیه دالاهو روءساء،مدیران و کارمندان بسیجی حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهرستان دالاهو در مراسم غبارروبی وعطرافشانی مزار شهدای گمنام این شهرستان در روز پنج شنبه ۹۸/۰۳/۰۲ساعت۹صبح به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهرشرکت بعمل آوردند.