به گزارش صالحین ناحیه دالاهو غبارروبی وعطرافشانی مزارشهداءگهواره به مناسبت آزادسازی خرمشهرتوسط حوزه مقاومت بسیج امام سجاد(ع)ومسئولین اداری گهواره صورت گرفت.