به گزارش صالحین ناحیه دالاهو میز خدمت بسیج کارمندی شهرستان دالاهو در روستای حریر با حضور بخشدارمرکزی،رئیس آلفا روستایی،و رئیس بهزیستی با همت بسیج کارمندی شهرستان دالاهو در راستای خدمت صادقانه و جهادی برگزار شد.