به گزارش ساحت کرمانشاه طبق آخرین شنیده ها وبعداز کش وقوس فراوان جهانبخش حیدری فرماندار فعلی دالاهو سکان هدایت فرمانداری اسلام آبادغرب را عهده دار خواهد شد و کرم محمدی جایگزین ایشان در فرمانداری دالاهو خواهد شد.