به گزارش صالحین ناحیه دالاهو تودیع ومعارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه دالاهو برگزارگردید

سرهنگ نوروز اکبری فرمانده پیشین ناحیه دالاهودرسخنانی ضمن تشکرازحضارواهل تسنن واهل حق ,مسئولین ادارات این شهرستان که درمراسم حضورداشتندبیان کردبنده گزارشی ازعملکردخودارائه نمیدهم چراکه این مردم هستندباید عملکرد مارابسنجندوبگویندخادمشان براشان خدمتی داشته است یاخیر.

وی ادامه دادناحیه دالاهو پویا هست ونسل جدیدی ازبسیج دراین ناحیه شکل گرفته است ,سرهنگ اکبری افزوداعتلای بسیج که مورد توجه خاصه سردارریحانی هست به ریز درحال اجراست.

وی تصریح کردوحدت ورویه ی خوبی است که در بین مردم اهل تسنن وشیعه واهل حق دراین شهرستان وجود دارداوادامه داد هرکاری انجام شده با لطف خداوند بوده وکارمان را برمحوررضایت الهی انجام داده ایم.

فرمانده سابق ناحیه دالاهو درپایان ضمن تشکرازهمه ی اداراتی که با سپاه همراهی وهمکاری داشتندبیان کرد ما همه باید پاسداراسلام باشیم و خاطره ای اززمان هشت سال دفاع مقدس بیان کرد.
نوروز اکبری با چشمانی خیس وصدای بغض آلوداینگونه خاطره را بیان کرددرزمان جنگ دختربچه ای برای رزمندگان نامه ای نوشته بود باسلام به امام زمان(عج)ودرود به امام خمینی(ره)وسلام به رزمندگان اسلام.اسم من زهرا هست این هدیه را که نان خشک وبادام است برای شما میفرستم پدرم میخواست جبهه بیایدولی باموتورزیرماشین رفت وفوت شد.9سال دارم وقالیبافی میکنم ودرس هم میخوانم .92روزاست کارکردم تابرای شما رزمندگان نان بفرستم ازخدامیخواهم این هدیه راازمن قبول کندوکربلاببردشما پاسداراسلامیدمواظب خودتان وامام باشید.