به گزارش صالحین ناحیه دالاهوجلسات صالحین بسیج کارمندی شهرستان دالاهو در مورخه۹۸/۰۴/۱۰روز دوشنبه ،با حضور امام جمعه محترم شهرستان حجت الاسلام نوروزی وآقای محمدی فرماندار و تمامی روئسای محترم ادارات برگزارگردیدحجت الاسلام نوروزی  به مباحث اخلاق مدیران و تکریم ارباب رجوع و اخلاق مداری در محیط کارپرداختند.