به گزارش صالحین ناحیه دالاهو کمیسیون منزلت نماز باحضورحجت الاسلام محمدی مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه برگزارگردید.