به گزارش صالحین ناحیه دالاهومراسم تکریم فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج سپاه دالاهو سرهنگ دوم پاسدار نوروز اکبری ومعارفه سرهنگ علی اصغراله دانه فرمانده جدیداین ناحیه باحضور سرداربهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص)استان کرمانشاه,حجت الاسلام نوروزی امام جمعه شهرستان دالاهو,حجت الاسلام محمدی مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه دراین ناحیه ,فرماندهی انتظامی وفرماندارشهرستان دالاهو,عزیزانی ازاهل سنت واهل حق وسایرمسئولین ادارات این شهرستان درمسجدالمهدی(عج)کرندغرب برگزارگردید.

سرداربهمن ریحانی دراین مراسم ضمن تشکرازحضورهمه ی مسئولین ادارات شهرستان دالاهو درمراسم تودیع ومعارفه گفت مردم استان کرمانشاه مهمان نواز هستند ورزمندگان دفاع مقدس این مهمان نوازی رافراموش نخواهندکرد.

وی درادامه تصریح کرد استان کرمانشاه درزمان جنگ تحمیلی خیلی مقاومت کردو شهدای زیادی تقدیم انقلاب کرد و امثال این مقاومت هاباعث ایستادگی کشورشده است.

سردارریحانی افزود انقلاب اسلامی با جهاد شروع شده وامروزه هم مسیرعزت مسیرجهاداست ,جهاد یک کوره است که اراده ها را قوی وپویا نگه میدارد هیچ ملتی به عزت وسربلندی نمیرسد مگر باجهاد ومقاومت.

وی ادامه داد عزت وسربلندی بدون مقاومت به دست نمی آیداگر فرهنگ ایثاروشهادت نداشتیم امروزه نمیتوانستیم بااین عزت وسربلندی بایستیم .

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص)استان اظهارکرد هرجا که محکم ایستادیم واحساس کردیم کارسخت است اما ایستادگی کردیم سربلند وپیروزشدیم,درآن زمان که لانه ی جاسوسی تسخیرشدهمه فکرمیکردند به ایران حمله میشوداما باحضورمردم وصحبت های امام خمینی (ره )دررسانه ها هیبت آمریکاراشکست وباعث سربلندی وعزت شد.

وی بیان کرد اگر این چنین ایستادگی نمیکردیم امروز نمیتوانسیم دوسیلی محکم به آمریکا بزنیم ,مقابله رهبرفرزانه انقلاب با مذاکره وساقط کردن پهپاد آمریکایی توسط نظام جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا خیلی سنگین بود.

وی گفت یک زمانی آمریکا حرف اول وآخر را دردنیامی زد اما حالاقدرت پوشالی آمریکاازبین رفته است , ایران درمسیرعزت وسربلندی است مابه عزت وسربلندی رسیده ایم وپیروزی های زیادی برای ما رقم خواهدخوردبه شرطی که همانند همیشه محکم بایستیم.

سردارریحانی بیان کرد مذاکره یعنی کم آوردن وتهی شدن ازقدرت وی درادامه تصریح کرد بسیج مظهرایستادگی ویکپارچگی مردم است .

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص)استان کرمانشاه درپایان ازتلاش ها وزحمات سرهنگ اکبری تشکروبرای سرهنگ اله دانه فرماندهی جدید ناحیه دالاهو آرزوی موفقیت کرد.