به گزارش صالحین ناحیه دالاهو طرح جوانه های صالحین حوزه حضرت زینب (س)گهواره درمسجدامام علی(ع)گهواره افتتاح واجراگردید.