اردوی جهادی /حوزه امام علی(ع)

اردوی جهادی /حوزه امام علی(ع)

برگزاری اردوی جهادی یک روزه پایگاه شهدای ٱزادگان حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) گهواره با هدف محرومیت زدایی وساخت خانه محروم در روستای گل انجیر انجام...

ادامه مطلب ...