اردو جهادی/ وجین کشت ذرت

اردو جهادی/ وجین کشت ذرت

پایگاه مقاومت شهید  احمدی کامران حوزه مقاومت امام علی (ع)گهواره اقدام به برگزاری اردو جهادی یک روزه بااجرای وجین کشت ذرت درروستای کامران...

ادامه مطلب ...